קפוץ לתוכן
קטגוריות למקומות 1-3
מרוץ 21 ק”מ - חצי מרתון
גברים: כללי
נשים: כללי

מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי

מרוץ 5 ק"מ
גברים: כללי
נשים: כללי

 
כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע עד כשבוע ימים מתום האירוע

גיל מינימום
מרוץ 21 ק"מ (חצי מרתון) מקצה תחרותי מדיד– גיל 18
מרוץ 10 ק"מ מקצה תחרותי מדיד - גיל 14
מרוץ 5 ק"מ מקצה תחרותי מדיד– גיל 12
מרוץ 2 ק"מ מקצה עממי – גיל 10
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המירוץ 9.12.16