מפות מסלולים

21 ק"מ
10 ק"מ
5 ק"מ
2 ק"מ

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.