הנחיות חשובות

הנחיות חשובות
  1. ענדו את מספר החזה מלפנים, אחרת לא יוכלו לזהות ולכוון אותך כראוי
  2.  לאורך הדרך פרושים שטיחי ביקורת ומדידת זמני ביניים, חובה לעלות עליהם.
    שטיחי הביקורת מונחים בקצוות המסלול ובנקודות שונות
  3. חלוקת המים הינה גם בבקבוקים וגם בכוסות
    הקפידו להשליך את הבקבוקים והכוסות לצד הדרך כדי למנוע החלקה מהרצים שמאחוריכם
  4. הכניסה לאירוע עם כלי נשק אסורה